I Powstanie Śląskie... pierwszy krok ku Rzeczypospolitej

2019-06-27 11:00 (Czwartek)
Sala Sejmu Śląskiego, Katowice
Konferencja jubileuszowa

Konferencja poświęcona I Powstaniu Śląskiemu w setną rocznicę.
W programie m.in. prelekcje dot. krzewienia kultury Górnego Śląska i panel dyskusyjny.

Organizator: Zarząd Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność" 80
Miejsce wydarzenia: Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice