I edycja regionalnego konkursu "Śladami historii Regionu Śląskiego"

2019-03-25 (Poniedziałek) - 2019-05-28 (Wtorek)
Rybnik
Temat na rok szkolny 2018/2019 r.: ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku.

Temat na rok szkolny 2018/2019 r.: ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH".

Główne cele konkursu:

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
- kształtowanie świadomości społecznej dzieci i młodzieży dla poszanowania postaw przodków walczących o WOLNĄ POLSKĘ i tworzących historię regionu,
- stworzenie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze wiedzy historycznej dotyczącej historii Śląska, w tym powstań śląskich,
- umożliwienie nauczycielom zastosowania w praktyce wiedzy o niestandardowych działaniach i metodach dydaktyczno-wychowawczych w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród połączone z konferencją pt. „Budowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży w ramach kształtowania kompetencji kluczowych”.

Regulamin konkursu i szczegóły wydarzenia na stronie www.wom.edu.pl