I edycja konkursu „Nagroda za upamiętnianie 100-lecia Powstań Śląskich”

 Zdjęcie Zdjęcie

Do 10 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do konkursu „Nagroda za upamiętnianie 100-lecia Powstań Śląskich”.

Rok 2019 decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego był Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. W organizację wydarzeń związanych ze świętowaniem 100-lecia Powstań Śląskich włączały się samorządy lokalne, instytucje publiczne, jednostki kultury i edukacji, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne i społecznicy. Odbyło się wiele imprez o różnorodnym charakterze: koncertów, konferencji, wystaw okolicznościowych, pokazów czy rekonstrukcji historycznych

Przyszedł czas na podsumowanie. Ruszył nabór zgłoszeń kandydatów w I edycji konkursu "Nagroda za upamiętnianie 100-lecia Powstań Śląskich".

Kandydatów do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach:

 1. W kategorii „osoba” – każda osoba pełnoletnia;
 2. W kategorii „instytucja” – stowarzyszenie, fundacja, oraz każda inna instytucja posiadająca osobowość prawną.

W każdej z kategorii mogą zostać przyznane po trzy nagrody (I, II, III) oraz wyróżnienie.

Zgłoszeń kandydatów do konkursu może dokonać:

 1. Marszałek Województwa Śląskiego;
 2. instytucja kultury;
 3. jednostka samorządu terytorialnego;
 4. organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury;
 5. uczelnia wyższa;
 6. dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Nagrody w obu kategoriach mają charakter honorowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia kandydatów do konkursu należy składać na załączonym formularzu.

Do formularza należy dołączyć oświadczenie kandydata do konkursu.

Zgłoszenia można składać w następujący sposób: 

 • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP lub www.sekap.pl (pismo ogólne).

do dnia 10 lutego 2020 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Link do ogłoszenia o konkursie i formularz zgłoszenia do pobrania.


Regulamin konkursu

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali.