GRANICE WOLNOŚCI – GRANICE NIEPODLEGŁEJ (1918–1922) - nowa publikacja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

 Zdjęcie Zdjęcie
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem Muzeum
Informacja nt. publikacji:

GRANICE WOLNOŚCI – GRANICE NIEPODLEGŁEJ (1918–1922)

pod redakcją naukową Macieja Fica • Joanny Lusek • Jolanty Załęczny

Bytom-Warszawa-Katowice 2020

Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 

Zakończenie I wojny światowej otwierało nowy rozdział w historii Polski, powolnego, aczkolwiek systematycznego budowania Ojczyzny, kolejno poprzez powstanie wielkopolskie, powstanie sejneńskie, powstania śląskie, wojny polsko-ukraińską i polsko-sowiecką, czy wreszcie plebiscyty przeprowadzone na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Wieloaspektowo rozumiana walka o Niepodległą stała się zarazem walką o wolność, mając na uwadze dwie optyki – stricte geograficzną, ale też mentalną, czy wręcz duchową.

Niniejsza publikacja będąca wynikiem współpracy trzech instytucji – Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – poświęcona została problemowi odradzania się państwa polskiego, w kontekście kolejnych etapów kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, po latach niebytu na mapie Europy. Doskonale wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Książka obejmuje dziesięć tekstów, ujętych w trzech częściach tematycznych: granice wolności w pamięci zbiorowej, kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej na Wschodzie i na Zachodzie, granice wolności w edukacji historycznej. Zamierzona wieloaspektowość i interdyscyplinarność tomu pozwoliła na szerokie zaprezentowanie problematyki sukcesów i porażek tworzenia się niepodległego państwa polskiego, jak również pogłębionej refleksji nad recepcją dziedzictwa Kresów Wschodnich i Zachodnich, z perspektywy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz współczesnych implikacji tego wydarzenia, w kontekście polityki historycznej.

źródło; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu