Do pobrania

Na mocy umowy licencyjnej zawartej 14 lutego 2019 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Muzeum Śląskim w Katowicach Licencjobiorca, którym jest Województwo Śląskie, może nieodpłatnie udzielić zgody na korzystanie z logotypu na potrzeby przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działań, które są związane z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich.

W celu uzyskania zgody na używanie logotypu na potrzeby wizualizacji wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich należy:

Krok 1
Zapoznać się z regulaminem korzystania z logotypu 100-lecia Powstań Śląskich.
Krok 2
Pobrać wniosek, wypełnić komputerowo oraz odesłać skan podpisanego wniosku na adres powstania@slaskie.pl.
Krok 3
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na Państwa adres zostanie odesłany plik zawierający logotyp oraz instrukcję stosowania.
Krok 4
Wysłać projekt graficzny z logo do akceptacji na adres paulina.kot@slaskie.pl.


Regulamin korzystania z logotypu 100-lecia Powstań Śląskich:

Zgodę na korzystanie z logotypu mogą otrzymać instytucje publiczne, podmioty prywatne, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne na potrzeby realizowanych przez siebie projektów lokalnych lub ogólnopolskich spełniających następujące warunki:

a) działania mają charakter kulturalny, artystyczny, edukacyjny lub wydawniczy,

b) ich celem jest upowszechnianie wiedzy i historii dotyczącej Powstań Śląskich,
c) charakteryzują się wysokimi walorami artystycznymi lub niosą ze sobą wysoką wartość merytoryczną,
d) zachęcają do aktywnego włączenia się w świętowanie 100-lecia Powstań Śląskich i wzmacniają poczucie wspólnoty obywatelskiej odbiorców,
e) ich celem nie jest promocja marki, osoby lub podmiotu świadczącego usługi,
f) ich organizatorem nie jest partia polityczna lub podmiot pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością partii politycznych.

Korzystający z logotypu zobowiązani są do eksponowania znaku w sposób godny, zgodnie z jego przeznaczeniem i ideą, wyłącznie w materiałach związanych z promowaniem obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Zasady ekspozycji znaku określa załączony manual.
Licencja na korzystanie z logotypu przyznawana jest danemu podmiotowi na potrzeby organizowanego przezeń przedsięwzięcia. Podmiot korzystający nie ma prawa przekazywać zgody innym podmiotom.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOGO 100-LECIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH – plik do pobrania [DOC 37,5kB]

Manual logo 100-lecie Powstań Śląskich

- format .pdf

Podgląd logotypów (ze znakiem wodnym):

100-lecie Powstań Śląskich - wersje kolorystyczne

- format .pdf

100-lecie Powstań Śląskich - wersja kolorowa (podstawowa)

- format .jpg

100-lecie Powstań Śląskich - wersja czarna (pozytyw)

- format .jpg

100-lecie Powstań Śląskich - wersja biała (negatyw)

- format .jpg