„Barwy Powstań Śląskich na szkle”

2019-09-25 (Środa) - 2020-06-25 (Czwartek)
Bielsko-Biała
Projekt edukacyjny

Projekt „Barwy Powstań Śląskich na szkle”

Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy i podtrzymanie pamięci o Powstaniach Śląskich – ukazanie w ciekawy sposób burzliwych wydarzeń z lat 1919–1921 (w szczególności patriotyzmu powstańców, ich umiłowania polskiej tradycji i kultury) oraz sylwetek bohaterów tamtych wydarzeń. Projekt ma pomóc w kształtowaniu postaw patriotycznych, zainspirować do aktywnego uczenia się historii i tworzenia treści kultury. Adresowany jest zwłaszcza do młodzieży i zakłada:
a) przeprowadzenie 12 zajęć edukacyjno-kulturalnych dla 12 grup w terminie od 25 września do 11 grudnia 2019 w każdą środę; zajęcia będą składać się z lekcji historii w Muzeum Historycznym i warsztatów malowania na szkle w Regionalnym Ośrodku Kultury,
b) zorganizowanie na przełomie maja i czerwca 2020 w Galerii Sztuki ROK wystawy pn. „Barwy Powstań Śląskich na szkle”, na którą złożą się powstałe podczas ww. zajęć obrazy oraz katalog z fotografiami najciekawszych prac i komentarzem historyka.

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejsce wydarzenia: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej