„100/100 - przywróćmy pamięć powstańcom”

 Zdjęcie Zdjęcie
Zapraszamy na wystawę, która stanowi prezentację 15 najciekawszych sylwetek zgłoszonych w ramach projektu badawczo-popularyzatorskiego „100/100 - przywróćmy pamięć powstańcom”

Celem projektu „100/100 - przywróćmy pamięć powstańcom” jest popularyzacja biografii bohaterów okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, pogłębienie wiedzy o tamtych wydarzeniach i zebranie materiałów dotyczących uczestników powstań śląskich i akcji plebiscytowej, a w szczególności zachęcenie potomków powstańców śląskich do zainteresowania się losami swoich przodków, ich nierzadko tragicznymi losami i podzielenie pamięcią o bohaterach naszej historii.

Na trzydziestu planszach przedstawione zostaną biogramy opracowane w oparciu o relacje rodzinne i dokumenty zgromadzone m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz inny placówkach archiwalnych i muzealnych. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog.

Wśród prezentowanych sylwetek są znani działacze plebiscytowi m.in. bliscy współpracownicy Wojciecha Korfantego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym dr Maksymilian Hanke, Leonard Kuntze czy dr Maksymilian Wilimowski. Wśród innych postaci warto wspomnieć Wilhelma Chroboka - jednego z nielicznych szeregowców odznaczonych Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari czy też Stefanie Knapikówną - działaczkę Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, później sekretarkę Wojciecha Korfantego. Warto zwrócić uwagę na tragiczne losy byłych powstańców w okresie II wojny światowej. Wojciech Sapeta - powstaniec z Imielina zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, późniejsi policjanci Jan Powała i Piotr Urbańczyk zostali zamordowani przez Sowietów w 1940 r. w Twerze. Karol Frelich i Mikołaj Witczak jr. po II wojnie światowej byli prześladowani i więzieni przez władze komunistyczne.


Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Pokolenie, jego współorganizatorami Muzeum Śląskie w Katowicach, Fundacja Ślązacy.pl i Towarzystwo Poszukiwań Historycznych.

Strona internetowa projektu:
www.100bohaterow.pl

Wystawa można zwiedzić od 25 lutego 2022 r.  w Muzeum Śląskim w Katowicach (ul. Dobrowolskiego 1).
Wstęp wolny.